nổ hũ trực tuyến

Kết quả điểm thi tốt nghiệp đợt 2. Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 

Kết quả  điểm thi tốt nghiệp đợt 2 Môn thi: Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 Tài xuống để xem: Điểm thi TN đợt 2

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Thông báo tổng duyệt trao bằng TN năm 2023

TB tập duyệt lễ trao bằng TN

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Bảng điểm thi tốt nghiệp, điểm lý thuyết, cao đẳng khóa 13

Bảng điểm thi tốt nghiệp, điểm lý thuyết, cao đẳng khóa 13 Nghề: kỹ thuật chế biến món ăn Danh sách dự thi chi tiết:Điểm thi LÝ THUYẾT NGHỀ đợt 1

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Bảng điểm thi tốt nghiệp, môn thực hành nghề, cao đẳng khóa 13

Bảng điểm thi tốt nghiệp, môn thực hành nghề, cao đẳng khóa 13 Nghề: kỹ thuật chế biến món ăn Danh sách dự thi chi tiết: Điểm thi THỰC HÀNH NGHỀ đợt 1

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị đợt 1 năm 2022-2023

Thông tin chi tiết tại đây (Chi tiết)

0 comments