nổ hũ trực tuyến

QĐ HSSV đủ điều kiện thi TN đợt 2 năm 2024 và QĐ thời gian thi

QĐ HSSV đủ ĐK thi TN đợt 2 năm 2024 QĐ thời gian thi TN đợt 2

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2024

Kế hoạch thi Tốt nghiệp đợt 2 năm 2024

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Quyết định khen thưởng HSSV tốt nghiệp C13, C14, T23 năm 2024

Quyết định tặng giấy khen HSSV tốt nghiệp C13, C14, T23

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Quyết định không công nhận tốt nghiệp HSSV C12, C13, C14 năm 2024

Quyết định không công nhận tốt nghiệp HSSV C12, C13, C14 năm 2024

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Quyết định công nhận tốt nghiệp HSSV C14, T23 và các khoá trước năm 2024

Quyết định công nhận tốt nghiệp HSSV C14, T23 và khoá trước năm 2024

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Thông báo đăng kí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 2024

thong bao de xuat nhiem vu KHCN_2024

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Lịch thi môn Tin học cao đẳng khóa 16

THÔNG BÁO Lịch thi môn Tin học hệ cao đẳng khóa 16  – Thời gian: Từ 22/1/2024 – 24/1/2024 Xem chi tiết: Lich thi mon Tin hoc

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Lịch thi thực hành Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng khóa 14 và Trung cấp khóa 23

THÔNG BÁO Lịch thi thực hành Tốt nghiệp các nghề hệ Cao đẳng khóa 14 và Trung cấp khóa 23 Xem chi tiết: Lịch thi thực hành tốt nghiệp CĐ 14, TC23

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp môn Chính trị, Lý thuyết và Thực hành 2024

Lịch thi TN môn Chính trị năm 2024 Lịch thi TN môn Lý thuyết tổng hợp năm 2024 Lịch thi TN môn Thực hành nghiệp vụ năm 2024

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Quyết định công bố danh sách HSSV không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm học 2023-2024

QĐ 19 công bố DS không đủ ĐK thi TN 2024

0 comments