nổ hũ trực tuyến

Những điểm mới của Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điểm mới về tuyển dụng viên chức theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP bao gồm: Sửa đổi căn cứ tuyển dụng viên chức Khoản 1 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về căn cứ sử dụng viên chức. Như vậy, căn cứ tuyển dụng viên chức từ ngày 07/12/2023 như sau: – Việc tuyển dụng […]

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Quy chế đánh giá Công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung chi tiếp tại file đính kèm (Tại đây)

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép

Sáng ngày 05/1/2023, nổ hũ trực tuyến đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức Hội thi Tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép cho HSSV toàn trường nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh – Việt Nam […]

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026”; kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về […]

0 comments
nổ hũ trực tuyến

Phổ biến pháp luật

STT Nội dung Chi tết 1 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 Tải về 2 Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 Tải về 3 Văn Bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 2019 Luật Viên chức. Tải về 4 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 Nghị […]

nổ hũ trực tuyến

Tuyên truyền pháp luật đến sinh viên thông qua phiên tòa giả định

Ngày 24/4, Câu lạc bộ truyền thông VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Luật – Đại học Huế và Đoàn nổ hũ trực tuyến xây dựng phiên tòa giả định với nội dung vụ án “Chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, […]

0 comments